برکــت الصحــه

شرکت برکــت الصحـــه در سال 1393 در عراق به منظور حضور بیشتر و فعالتر شرکت های زیرمجموعـه دارویــی برکــــت و صنعت دارویی کشور در بازار منطقه به ویژه در عراق ، سوریه و لینان تاسیـــس شد. صادرات دارو، مواد اولیه دارویی، مکمل های دارویی و غذایی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت کــارخانه تولید دارو در کشـــورهای هدف از جمله فعالیت های برکـــت الصحــــه می باشد.

بیشتر

فعــالیت اصلـــی

 • ثبت نمایندگی شرکــــت دارویی برکــــت در عراق و شرکت فعال در مناقصات دارویی کیمادیا
  اقدام به ثبـــت 50 قلم داروی شرکت های زیر مجموعـــه برکـــت در وزارت بهداشت عــــراق و ثبت 5 محصول در عراق
  تـــاسیس دفتر بغداد و استخدام کارمندان محلی
  عقد قرارداد تامین دارو با وزارت بهداشت عراق
  امضای تفاهم نامه با شرکت الکندی عراق به منظور تولید داروهای مشترک
  صادرات 8 میلیون دلاری به کشور عراق طی سالهای 2016 تا 2018
 • تاسیس شرکت برکت الدواییه در کشور سوریه
  امضای تفاهم نامه با شرکای سوریه به منظور تولید دارو مشترک در سوریه
  ثبت 31 قلم دارو در کشور سوریه و صادرات 5.6 میلیون دلار به کشور سوریه طی سالهای 2016 تا 2018
 • امضاء تفاهم نامه با شرکت ابن سینا به منظور ورود به بازار لبنان