کشــــورهــای همکـــار

ایــران و عــــراق

بر اساس سیاستهای گروه دارویی برکت کشورهای هدف صادراتی به دو بخش تقسیم میشود. کشورهای هدف اصلی شامل (عراق،سوریه و لبنان) و کشورهای همسایه شامل (افغانستان،پاکستان و کشورهای منطقه اوراسیا).

تعداد داروهای ثبت شده در عراق: 5 محصول

متورال – البرز دارو

کارویدال– البرز دارو

پارکین سی فورت – البرز دارو

کترولاک – البرز دارو

بیزاکودیل – تولید دارو

ایــران و ســــوریه

در کشور سوریه این شرکت فعالیت خود را از سال 2016 با شرکای سوری خود بنام شرکت یرکت الدوائیه آغاز نموده است.

در طی مدت فعالیت تاکنون بیش از 5 میلیون دلار از داروهای گروه دارویی برکت و سایر شرکتهای تولیدی طرف قرارداد به کشور سوریه صادر شده و بیش از 55 محصول داروی ایرانی در آن کشور به ثبت رسیده است که بیش از 31 قلم آن متعلق به شرکت های گروه دارویی برکت می باشد.

شرکت برکت الصحه قصد دارد با همکاری شریک سوری خود نسبت به احداث کارخانه تولید دارو بصورت مشترک اقدام نماید.

ایــران و لـــبنـان

کشور دیگر هدف صادراتی کشور لبنان می باشد که طی بازدید از آن کشور و جلسه با وزیر بهداشت لبنان بزودی مقدمات صادرات و تولید در آن کشور آغاز خواهد شد.

اعزام تیم از گروه دارویی برکت و برکت الصحه به کشور لبنان و مذاکره با وزیر بهداشت لبنان و شریک لبنانی شهریور 98