تصـــاویـــر

نمایشگاه دارویی - بغداد - آذر 94
نمایشگاه دارویی Medicare - آذر 1394
نمایشگاه دارویی - بغداد - اردیبهشت 96
نمایشگاه دارویی Healthcare - اردیبهشت 1396
نمایشگاه دارویی - بغداد - اردیبهشت 96
نمایشگاه دارویی Healthcare - اردیبهشت 1396
کنگره سالانه عملکرد وزارت بهداشت
بازدید وزیر بهداشت از غرفه برکة الصحة
کنگره سالانه عملکرد وزارت بهداشت
اهدای لوح تقدیر به نماینده شرکت برکة الصحة توسط معاون وزیر
امضای تفاهم نامه تولید
بین شرکت الکندی و گروه دارویی برکت
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران
دمشق - 19 الی 21 دی ماه 96
جلسه با معاون وزیر بهداشت سوریه
در محل دفتر وزیر در دمشق
جلسه با وزیر بهداشت لبنان
در محل دفتر وزیر در بیروت