کشورهای طرف تجاری

ایران و لبنان

کشور لبنان یکی از کشورهای عربی غرب آسیاست که حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد . جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان بیش از یک قرن با هم روابط دوستانه و حسنه دارند پیوندهای تمدنی ، تاریخی و مذهبی و روابط استراتژیک در سال های اخیر منجر به گسترش روابط دو کشور شده است ، روابط اقتصادی دو کشور در سال های اخیر در زمینه مواد غذایی و مواد شیمیایی بهبود نسبی داشته است ، با توجه به روابط خوب دو کشور انتظار می رود در آینده ظرفیت های اقتصادی دو کشور نیز عملیاتی شود .