صادرات دارو

صادرات به کشور عراق

  1. بازار دولتی – مناقصات در قالب ۴۸ قرارداد و به ازای ۷ میلیون دلار طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱

  2. بازار خصوصی – مبلغ ۳۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۱

صادرات به کشور سوریه

  1. در بازار دولتی به ارزش ۴ میلیون دلار طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در قالب صادرات ۱۵ محصول از تولیدات شرکت های سبحان انکلوژی و البرز دارو بوده است . )