کنگره سالانه عملکرد وزارت بهداشت

مطالعه تاثیرگذاری واکسن های کووید۱۹ شامل برکت، استرازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک پس از مطالعه صورت گرفته در استان اصفهان، حال از استان فارس و در قالب پیش مقاله در دسترس قرار گرفته است.
تاثیرگذاری بالای واکسن برکت در پیشگیری از مرگ

بر اساس این گزارش، تاثیرگذاری برکت در پیشگیری از مرگ، بستری و تست مثبت کووید۱۹ از دیگر واکسن ها بیشتر ذکر شده به گونه ای که تاثیرگذاری برکت به ترتیب ۸۷.۱، ۸۶.۴ و ۹۸.۳ درصد بوده است.

حال آنکه بر اساس این مقاله، تاثیرگذاری واکسن آسترازنکا به ترتیب ۸۴.۴، ۸۱.۵ و ۹۱.۸ درصد، سینوفارم به ترتیب ۷۹.۹، ۷۱.۹ و ۸۶.۱ درصد، اسپوتنیک به ترتیب ۷۴.۷، ۶۷.۵ و ۷۴.۷ درصد بوده است.

همچنین برآوردسنجی تاثیرگذاری برای کاهش ابتلا به عفونت در گروه های سنی بالای ۶۴ سال، برای برکت، استرازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک به ترتیب ۶۷ درصد، ۶۲.۴ درصد، ۲۹.۱ درصد و ۷۶.۳ درصد بوده است.

کاهش بستری به برکت واکسن برکت

تاثیرگذاری برای کاهش بستری در گروه سنی بالای ۶۴ سال به نسبت پایین بوده است. برای برکت، استرازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک به ترتیب برابر با ۸۰.۳ درصد، ۷۶ درصد، ۴۵.۷ و ۴۵.۵ درصد اعلام شده است.

بنا بر این مقاله، کاهش مرگ و میر برای همه واکسنها در همه گروههای سنی حداقل ۹۵ درصد گزارش شده است و فقط در دو گروه سنی ۱۸ تا ۴۴ سال و همچنین بالای ۶۴ سال که سینوفارم دریافت کرده اند، تاثیرگذاری در کاهش مرگ به ترتیب، ۸۷.۳ و ۸۶.۳ گزارش شده است.

از کل جمعیت مورد بررسی، ۷۵.۳۳ درصد سینوفارم، ۱۴.۸۷ درصد استرازنکا، ۸.۱۸ درصد برکت و ۱.۶۲ درصد اسپوتنیک دریافت کرده بوده اند.

در این مطالعه افراد با سابقه ابتلای قبلی کووید۱۹ کنار گذاشته و فقط افرادی بررسی شده اند که دو دز واکسن (بیش از ۸۸۱ هزار نفر) را دریافت کرده اند.

تاریخ شروع واکسیناسیون و مطالعه در این پروژه ۲۱ بهمن سال ۱۳۹۹ و پیگیری در مطالعه تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ انجام شده است. مطالعه مچ شدن برای گروه سنی انجام شده اما مشخص نیست مدت زمان پیگیری برای هر واکسن چقدر است.

تاثیرگذاری بهینه واکسن برکت در برابر تست مثبت کرونا

در این مقاله، تاثیرگذاری در برابر تست مثبت کووید۱۹ هم انجام شده که نتیجه حاصله نشان می دهد میزان تاثیرگذاری در واکسن برکت ۸۷.۱ درصد و فاصله اطمینان ۹۵ درصد، در واکسن استرازنکا ۸۴.۴ درصد (۸۳.۵ تا ۸۵.۳)، در واکسن سینوفارم ۷۹.۹ درصد (۷۹.۴ تا ۸۰.۴) و در مورد واکسن اسپوتنیک ۷۴.۷ درصد (۷۱ تا ۷۸.۴) بوده است.

در مورد تاثیرگذاری واکسن های مورد بررسی در کاهش بستری هم نتایج حاصله نشان می دهد در مورد واکسن برکت ۸۶.۴ درصد و فاصله اطمینان ۹۵درصد بین( ۸۴.۱ تا ۸۸.۸ )درصد، در واکسن استرازنکا ۸۱.۵ درصد ( ۷۹.۵ تا ۸۳.۴)، در واکسن سینوفارم ۷۱.۹ درصد ( ۷۰.۷ تا ۷۳.۱) و در مورد واکسن اسپوتنیک ۶۷.۵ درصد (۵۹.۵ تا ۷۵.۶) گزارش شده است.

بر اساس این مقاله، تاثیرگذاری در برابر مرگ ناشی از کووید۱۹ هم واکسن برکت ۹۸.۳ درصد و فاصله اطمینان ۹۵ درصد بین ۹۶.۳ تا ۱۰۰، واکسن استرازنکا ۹۱.۸ درصد (۸۸.۲ تا ۹۵.۴)، واکسن سینوفارم ۸۶.۱ درصد (۸۴.۱ تا ۸۸) و واکسن اسپوتنیک ۷۴.۷ درصد (۷۱ تا ۷۸.۴) بوده است.

به گزارش ایرنا، برکت یک نمونه واکسن کووید۱۹ است که توسط گروه صنعتی ایرانی شفا فارمد، از شرکت‌های وابسته به گروه دارویی برکت به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام تولید شده‌ است.

تزریق واکسن برکت پس از کسب مجوز از سازمان غذا و داروی کشور از پنجم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در ایران آغاز شد

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی روز پنجشنبه دوم دی ماه گفت، طبق بررسی های علمی، واکسن کوو برکت از کم عارضه ترین واکسن های کرونا در جهان است.

کرونا از اوایل اسفند ۹۸ در کشور شیوع یافت و تا کنون ۱۳۲ هزار و ۲۳۰ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به این ویروس جان باخته اند.

واکسیناسیون سراسری نیز از ۲۲ بهمن سال گذشته در کشور آغاز شد و تا کنون ۶۰ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۴۵۲ نفر دُز اول، ۵۳ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۷۳ نفر دُز دوم و ۱۴ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۷۹۹ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۲۸ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۸۲۴ دُز رسیده است.

تلفات کرونا طی هفته‌های اخیر و پس از عبور خیز پنجم کرونا از کشور با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در افزایش واردات واکسن و واکسیناسیون حداکثری روندی کاهشی داشته است.

 

پیام بگذارید