صادرات بیش از ۲ میلیون دلار از محصولات سبحان انکولوژی به کشور عراق طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳

صادرات بیش از ۲ میلیون دلار از محصولات سبحان انکولوژی به کشور عراق طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ( جمسیتابین ، پکلی تکسل و سیس پلاتین )

پیام بگذارید